32 mins read

Hướng dẫn lặn Cách hướng dẫn lặn cho người mới bắt đầu và những kỹ năng cần thiết

Tìm hiểu về cách hướng dẫn lặn cho người mới bắt đầu và những kỹ năng cần thiết để trở thành một lặn dưới nước giỏi. Bài viết cũng sẽ giới thiệu thiết bị cần có khi lặn biển, quy tắc an toàn khi lặn, cách thoát khỏi tình huống khẩn cấp, cách duy trì […]