23 mins read

Hướng dẫn chơi bóng chày Quy tắc, kỹ năng và cách luyện tập

Bài viết này cung cấp hướng dẫn chơi bóng chày cho người mới, bao gồm quy tắc cơ bản của bóng chày, các kỹ năng và vị trí trong bóng chày, chuẩn bị thiết bị và sân chơi, đội hình phổ biến, cách ném bóng và giữ chày, cách đánh và chạy, home run, luật […]