Cách chơi trượt băng Lịch sử, loại trượt băng, kỹ thuật

Tìm hiểu về lịch sử và nguồn gốc của trượt băng, các loại trượt băng phổ biến, cách chuẩn bị trước khi chơi, kỹ thuật cơ bản, tuyệt chiêu và thủ thuật, quy tắc an toàn. Xem cách chọn và bảo quản giày trượt băng, lựa chọn khu vực và sân trượt băng, cũng như … Read more