13 mins read

Hướng dẫn Splatoon 3 Trải nghiệm mục chơi chiến dịch, lựa chọn vai trò phù hợp

Phủ mực gần điểm hồi sinh, phủ mực trên tường sẽ không được tính điểm. Thử vũ khí trước khi mua. Bơi, nhảy và bắn! Game quá dễ? Hãy thử motion control! TRẢI NGHIỆM MỤC CHƠI CHIẾN DỊCH Trải nghiệm mục chơi Chiến dịch là quá trình tham gia vào các hoạt động và sự […]